Payrolling

Payrolling

Met onze payroll-service kunt u het contractbeheer en het verlonen van door uzelf geworven flexibel personeel, risicoloos, gemakkelijk en voordelig uitbesteden. Uw payrollkrachten komen bij Charif uitzendbureau onder contract, via een uitzendovereenkomst of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
Wij betalen uw payrollkrachten uit en regelen alle personeelsadministratieve zaken.

De inhoudelijke contractbepalingen legt u, aan de hand van uw wensen en die van de payrollkracht, samen met ons vast.

Met deze payroll-service treden wij op als juridisch werkgever.
Het persoonlijke werkgeverschap, zoals de begeleiding van de payrollkracht op het werk en zijn of haar beoordeling, blijft uw verantwoordelijkheid.

Voordelen van onze payroll-service

Charif uitzendbureau zorgt voor:

* controle van paspoorten en werkvergunningen;
* inschrijving van payrollkracht op uw bedrijf;
* het contract in overleg met u en de payrollkracht;
* loonbelastingformulier;
* aan- en afmeldingen bij UWV en ziekenfonds;
* wekelijkse uitbetaling van salarissen (voorfinanciering);
* inhouding van sociale premies en draagt deze af;
* uitkering vrije dagen en vakantiegeld;
* ziek- en betermelding (schakelt eventueel de arbo-dienst in);
* begeleiding van een zieke payrollkracht volgens de regels van de wet verbetering poortwachter;
* pensioen van de payrollkracht;
* jaarlijks versturen van een jaaropgave;
* beantwoorden van vragen van de payrollkrachten;
* invullen van formulieren voor uitkeringsinstanties etc.;
* afgeven van een werkgeversverklaring.

Voordelig tarief

Kortom via payrolling kunt u als werkgever optimaal van de voordelen van onze uitzendorganisatie gebruik maken. Dit houdt in dat alleen de daadwerkelijk gewerkte uren aan uw bedrijf worden gefactureerd. Met de nieuwe flex-wet kunt u 2,5 jaar payrollkrachten aan het werk hebben zonder contractuele verplichtingen.

Dit kan allemaal tegen zeer scherpe tarieven doordat Charif alleen de verloningskosten bij u in rekening brengt.